🎯สาขานิเทศศาสตร์​ แขนงนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น​ นักปกครองท้องถิ่น​และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์​ ฟรี!! ภายใต้หัวข้อ​ “พลังนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการปกครอง ” ผ่านทาง​ Microsoft​ Team ในวันที่ 3 กันยายน 2565​ เวลา​ 08.30-11.30 น.​
🎯ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง​: https://forms.gle/paAKr9sqdpQiBxBn7
🎯ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม: https://bit.ly/3pgeApg
🎯สอบถามรายละเอียดเพิ่ม​เติม: 089-468-1986 นางมณี ศรีสมุทร เลขานุการการจัดงาน