สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

02 504 8351-3
02 503 3580

Monday-Friday: 8am to 6pm
Saturday: 9am to 12am

E-Mail สาขาวิชานิเทศศาสตร์
commarts.stou@gmail.com

E-Mail ประธานกรรมการสาขาวิชานิเทศศาสตร์
Karnboonsiri@gmail.com

LIne สาขาวิชานิเทศศาสตร์
0942256556

Facebook สาขาวิชานิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ มสธ.-Commarts STOU

TikTok สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Commartsstou

Youtube สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Commarts Stou