สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญร่วมรับฟังการอภิปรายวิชาการ หัวข้อ “การปรับแต่งแปลงโฉมนิเทศศาสตร์: โอกาสและความท้าทาย ในยุค NEXT NORMAL” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบรอบ 44 ปี
ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 และผ่านระบบออนไลน์ MS TEAMS พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page นิเทศศาสตร์ มสธ.
ร่วมอภิปรายโดย
1.ศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์
2.ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.ดร. สร เกียรติคณารัตน์ บริษัทอินิชิเอทีฟ ประเทศไทย
ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/3Pf8D6i
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8351-3 หรือ Chanapa.noo@stou.ac.th