"เผยกลยุทธ์สื่อออนไลน์แนวใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เผยกลยุทธ์สื่อออนไลน์แนวใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่” ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Ms Teams
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://shorturl.asia/q4Lf8
ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมห้อง อบรมประสบ+ดูงานทุ่งสง ภาค 1/65