"นศ.ปริญญาเอกเดินหน้าถ่ายทอดความรู้สู่สังคม"

นักศึกษา ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ แขนงนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี!! ภายใต้หัวข้อ “พลังนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการปกครอง ” ผ่านทาง Microsoft Team

        ความสําเร็จหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มสธ.บ่ม เพาะพัฒนานักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 1 ตามหลักสูตร 3 ปี นําร่อง 8 งานวิจัยรุกขับเคลื่อนสู่ การพัฒนาท้องถิ่น บริการวิชาการทางสังคมออนไซท์-ออนไลน์ภายใต้โครงการพลัง นวัตกรรมการสื่อการเพื่อการปกครอง ลุยพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทศบาล เมืองแม่เหียะ ต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อบจ.เชียงใหม่ ความสําเร็จการสื่อสารการ บริหารองค์กร

ภาพกิจกรรม "นศ.ปริญญาเอกเดินหน้าถ่ายทอดความรู้สู่สังคม"