ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เรื่อง เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการ : แรงบันดาลใจ และแนวทางการสร้างผลงานคุณภาพ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. โดยโปรแกรม MS TEAMS