เสวนาเรื่อง Soft Power โอกาสและความท้าทายอุตสาหกรรมสื่อไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง Soft Power โอกาสและความท้าทายอุตสาหกรรมสื่อไทย 
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page นิเทศศาสตร์ มสธ. 

ร่วมเสวนาโดย 
1. เขมทัตต์  พลเดช อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2. วีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์  ผู้จัดการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3. ภานุ อารี ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเนรมิตหนัง ฟิล์ม จำกัด
4. อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. 
ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://bit.ly/34hD3DQ
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8351-3 หรือ Chanapa.noo@stou.ac.th