รายการ นิเทศ talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

ติดตามรับชมได้ใน นิเทศ Talk EP.5 กับ อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

 ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ การอภิปรายวิชาการ “การปรับแต่งแปลงโฉมนิเทศศาสตร์โอกาสและความท้าทาย ในยุค Next Normal”

พบกันวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ทางเพจนิเทศศาสตร์ มสธ. – Commarts STOU เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปครับ

#นิเทศมสธ#นิเทศศาสตร์ดิจิทัล #ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
โทร 02-504-8351-3