รายการ นิเทศ talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
ติดตามได้ใน นิเทศ Talk EP.8 กับ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และรศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานหลักสูตร นศ.ม.และ ปร.ด.แขนงวิชานวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและท้องถิ่น ที่จะพาทุกท่านไปพบกับ ดร.รุ่นแรก จะมีอะไรน่าสนใจ พบกันวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 ทางเพจนิเทศศาสตร์ มสธ. – Commarts STOU เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02-504-8351-3