รายการ นิเทศ talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
ติดตามได้ใน นิเทศ Talk EP.7 กับ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชนาภา หนูนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับนิเทศยุคใหม่ ทำอะไรบ้าง? มีอะไรน่าสนใจ พบกันวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ทางเพจนิเทศศาสตร์ มสธ. – Commarts STOU เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02-504-8351-3