รายการ นิเทศ talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
ติดตามได้ใน นิเทศ Talk EP.6 กับ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และรศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่จะมาพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับ การเขียนตำรา พบกันวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ทางเพจนิเทศศาสตร์ มสธ. – Commarts STOU เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
โทร 02-504-8351-3