รายการ นิเทศ talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
ติดตามรับชมได้ใน นิเทศ Talk EP.4 กับ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และรศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) ที่จะมาพาทุกท่านไปรู้จักกับ นิเทศมสธ.กับการจัดการศึกษาที่แตกต่างภายใต้หัวข้อ “สื่อสารดิจิทัล นิเทศมสธ.ตอบโจทย์New Normalให้คนทุกกลุ่มในสังคมไทย”
พบกันวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ทางเพจนิเทศศาสตร์ มสธ. – Commarts STOU เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
โทร 02-504-8351-3