รายการ นิเทศ talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา

พบกับรายการ นิเทศ Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่าน รู้จักนิเทศ มสธ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ไปพร้อมกันกับเรา
ติดตามได้ใน นิเทศ Talk EP.11 กับ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนางสาวอัยมี่ย์ ศรีระสันต์ ว่าที่บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ ที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ป.ตรี 3 ปีจบ กับ นิเทศ มสธ. ทำยังไง? จะมีอะไรน่าสนใจ พบกันวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 ทางเพจนิเทศศาสตร์ มสธ. – Commarts STOU เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทร 02-504-8351-3