คณะทำงานส่งเสริมการศึกษา นิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

คณะทำงานส่งเสริมการศึกษา นิเทศศาสตร์ มสธ. ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล” 
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 12.15 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams ลิงค์ https://bit.ly/3sBHWPV และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page นิเทศศาสตร์ มสธ. 

ร่วมเสวนาโดย 

1. รศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี 
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. รศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
3. อ.ดร.หัสพร ทองแดง
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ https://forms.gle/Nv7WWPjL3niCAvWw7
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-504-8351-3 หรือ patchakapol.rit@stou.ac.th